​​

שם הבחינהתאריך פתיחת ההרשמהתאריך קיום הבחינה
פסיכומטרית מרץ04/03/2018 20:0028+29/03/2018 (ימים ד', ה')
פסיכומטרית יולי10/06/2018 20:0005+06/07/2018 (ימים ה', ו')
פסיכומטרית ספטמבר12/08/2018 20:003+4/09/2018 (ימים ב',ג')
פסיכומטרית דצמבר11/11/2018 13:0007-09/12/2018 (ימים ו', א')