​​

שם הבחינהתאריך פתיחת ההרשמהתאריך קיום הבחינה
פסיכומטרית אפריל25/03/20176+9/04/2017
פסיכומטרית יולי18/06/20176+7/07/2017 (ימים ה', ו')
פסיכומטרית ספטמבר13/08/20174+5/09/2017 (ימים ב',ג')
פסיכומטרית דצמבר15/11/201715+17/12/2017 (ימים ו', א')הרשמה
פסיכומטרית דצמבר27/11/201715+17/12/2017 (ימים ו', א')