​​לבירורים:

אחראית בחינות פסיכומטריות
psychometric@univ.haifa.ac.il​