כניסה

 

שלום רב לכל הבוחנים שעברו תדרוך,

השיבוצים למועד ספטמבר 2017  הם כדלקמן:

 

שני 04.09.17:

  • כולם מגיעים לתדריך שיערך ב7:30 בחדר 5009 שבבניין רבין

יש להגיע רבע שעה קודם לכן, תדאגו להגיע בזמן אחרת תאלצו לחזור הביתה ולא תקבלו תשלום

  • שעת סיום משוערת: 20:30

 

שלישי 05.09.17:

  • אך ורק הבוחנים שתעודת הזהות שלהם רשומה בטבלה שלהלן (7 ספרות ראשונות של תעודת הזהות שלכם) יגיעו לתדרוך שיערך בשעה 7:00 בחדר 5009.
  • כל שאר הבוחנים שתעודת הזהות שלהם לא רשומה בטבלה, מגיעים לתדריך שיערך בשעה 12:00 בחדר 5009.
  • יש להגיע רבע שעה קודם לכן, תדאגו להגיע בזמן אחרת תאלצו לחזור הביתה ולא תקבלו תשלום
  • שעת סיום משוערת: 20:30
ת.ז
1789072
2012855
2034805
2039221
2042257
2053952
2055291
2057149
2057200
2057215
2057252
2057946
2058291
2060272
2061619
2062173
2066134
2087759
3010328
3016944
3018799
3026278
3050669
3067424
3081556
3085721
3123336
3150947
3154999
3156681
3157283
3158812
3158836
3159833
3161724
3162353
3162366
3162394
3162568
3165724
3184899
3954882
4457653
4865204
5024473
5125103
5152598
5233939
5325111
5507058
5540508
5590245
5777248
6511127
6899812
6915699
6985484
9189408